محصولات برای خرید

۲۰تن ذرت علوفه ای

نیازمند خرید ۲۰تن ذرت علوفه ای هستم تلفن تماس ۹۱۹۵۴۵۹۰۰۲

۵تن انگور لعل

  بنده سید میثم مرتضوی نیازمند خرید ۵تن انگور لعل باکیفیت با قیمت مناسب هستم! شما ره تماس : ۰۹۱۹۱۹۹۱۹۱۹

مصحولات-برای-فروش

۲۰تن گندم

بنده سید میثم مرتضوی ۲۰تن گندم مرقوب دارم که میخواهم بفروشم!!